>> Hotline Đặt Bánh: 0935.888.991
>> Địa Chỉ: TT4 Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội